ماجراجویی تجربه‌ای مهیج و غیرمعمول است. ممکن است یک مسئولیت دلاورانه معمولاً خطرپذیر و ریسکی با یک نتیجه تضمین‌نشده باشد. ماجراجویی‌ها ممکن است فعالیت‌هایی با برخی پتانسیل‌های خطرات فیزیکی باشند همچون جهانگردی، چتربازی، کوهنوردی، رودگردی یا شرکت در ورزش‌های مخاطره‌آمیز. همچنین این اصطلاح به‌طور گسترده برای اشاره به هرگونه امر جسورانه که به صورت بالقوه با خطر فیزیکی، مالی یا روانشناختی همراه باشد استفاده می‌شود همچون یک تجارت مخاطره‌آمیز، یک رابطه عاشقانه، یا دیگر مسئولیت‌های بزرگ در زندگی.

Group_1175-min
blake-wisz-rSJb8hhctBs-unsplash-min

درباره من

زندگی ماجراجویـی

فعالیت‌های ماجراجویانه در فضای آزاد به‌طور کلی با اهداف هیجان یا تفریح هستند مانند مسابقات یا سفرهای ماجراجویانه و زیبا هیولای وردپرس. همچنین فعالیت‌های ماجراجویانه می‌توانند باعث کسب معلومات شوند همچون کسانی که به جهانگردی می‌پردازند یا پیش‌قدم می‌شوند.

گالری زیبای من

تصاویـر منتخب سفرها

آخرین اخبار

محبوب‌تریـن مقاصد و تورها