کراس فیت.

  • 1200 کیلوکالری / ساعت
  • 8 شرکت کننده
  • سطح کاری:‌ متوسط
60

دقیقه