ایروبیک.

  • 1200 کیلوکالری / ساعت
  • 8 شرکت کننده
  • سطح کاری:‌ ساده
45

دقیقه